Hier niet maaien aub!

Hier niet maaien aub!

Het is u vast al opgevallen: de bloemen in de bermen buiten de bebouwde kom van ons dorp. Word u daar ook zo vrolijk van? Deze bermen zijn bewust ingezaaid met wilde planten. Bewust, want deze planten trekken erg veel insecten aan, zoals sluipwespen. Dit insect is de...
Eerste landschapselementen aangelegd

Eerste landschapselementen aangelegd

Duurzaam Willemsoord heeft subsidie gekregen om het landschap te beheren en voor alle erven in het buitengebied van Willemsoord landschappelijke elementen op het erf aan te leggen of te herstellen. Inwoners die buiten de bebouwde kom wonen, kunnen hiervoor een...