Duurzaam Willemswoord ziet af van deelname aan zonnepark ‘Ronde Blesse’

door | 11 jun 2024 | Geen categorie

Momenteel zijn de werkzaamheden voor de bouw van het zonnepark ‘Ronde Blesse’ in volle gang. Eind vorige maand was er…

Momenteel zijn de werkzaamheden voor de bouw van het zonnepark ‘Ronde Blesse’ in volle gang. Eind vorige maand was er een informatieavond voor alle dorpsbewoners. Tijdens deze bijeenkomst heeft het bestuur van Duurzaam Willemsoord bekendgemaakt dat zij ervoor gekozen hebben om geen gebruik te maken van het recht dat zij had op de aankoop van een deel van het park. In plaats van aankoop is een compensatie overeengekomen met de ontwikkelaar van het park in de geest van het gemeentelijke zonneparkenbeleid. Het eenmalige compensatiebedrag van ruim vierhonderdduizend euro komt beschikbaar voor duurzame initiatieven in Willemsoord en omstreken.

Tijdens de bijeenkomst stond bestuurslid Randy Leeper stil bij wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat Duurzaam Willemsoord allemaal heeft gedaan. Een belangrijk moment was het ondertekenen van de intentieovereenkomst met Jeroen Deddens, initiatiefnemer van het park, waarin diverse afspraken zijn vastgelegd.

Scenario’s
Hierna heeft het bestuur een expert ingehuurd om te kijken hoe de opbrengsten van het zonnepark ten goede kunnen komen aan de dorpsbewoners. Gaat Duurzaam Willemsoord participeren en zo ja, in welke vorm dan? Vijf scenario’s zijn door deze expert onderzocht en hij gaf tijdens de bijeenkomst hierover uitleg. Geen eenvoudige materie.

Rendement
De meeste scenario’s wezen uit dat het uitgeven van aandelen of obligaties een forse investering is en die nauwelijks, of zelfs geen rendement oplevert. Bovendien duurt het in alle scenario’s een aantal jaren voordat je je geïnvesteerde geld terugziet.
Voor dit zonnepark geldt dat het om een dure aansluiting gaat. Daar komt bij dat de rente de afgelopen tijd is gestegen en dat geldt ook voor de prijs van zonnepanelen. De kostprijs van de geproduceerde stroom is daarmee relatief hoog, terwijl de gehanteerde lange termijn marktprijsmodellen voorspellen dat de opbrengst van geproduceerde stroom niet of slechts een beetje hoger zal uitkomen. Deze factoren bepalen het rendement van de investering.

Keuze
“Gaan we deze aandelen of obligaties uitventen in het dorp, met een laag rendement en behoorlijke financiële onzekerheid? Of kiezen we voor compensatie? Kort gezegd stonden wij als bestuur voor deze keuze. Omdat we denken dat het heel lastig wordt om voldoende participanten te vinden, en we als dorp niet het schip in willen gaan, hebben we gekozen voor compensatie”, lichtte bestuurslid Bart Kraan toe.

Inspraak
Een aantal aanwezige dorpsbewoners sprak hun ongenoegen uit over deze beslissing van het bestuur. Zij hadden liever gezien dat het bestuur in samenspraak met de dorpsbewoners dit besluit had genomen. Het bestuur is ervan overtuigd dat geen andere haalbare mogelijkheden waren dan die waartoe besloten is. Een raadpleging had daaraan niets kunnen veranderen.

Naar verwachting zal de bouw van het zonnepark eind oktober zijn afgerond. Duurzaam Willemsoord blijft wel betrokken bij de ontwikkeling van het zonnepark maar heeft geen invloed op de invulling ervan.

Plannen voor de komende tijd
Momenteel werkt een werkgroep aan de invulling van de 1,5 ha aan de Koningin Wilhelminalaan die in eigendom is van Duurzaam Willemsoord. Ook voor het ernaast gelegen perceel van 1,5 ha, dat Duurzaam Willemsoord onlangs heeft aangekocht, moet nog een bestemming worden gezocht.

Verder is het bestuur de komende maanden nog bezig met de afwikkeling en daarna gaat het bestuur kijken naar de mogelijkheden om lokale duurzame doelen te bereiken met het compensatiegeld en de wijze waarop de inwoners van Willemsoord en omgeving daarbij betrokken kunnen worden.

Gerelateerde berichten