Landschapsbeheer

 

Ja, Ik doe mee!

Magazine

Het landschap van Willemsoord in de toekomst

Willemsoord heeft een uniek verhaal en een unieke ligging. In de omgeving liggen een glooiend kleinschalig landschap, een open weide landschap, een moerasgebied een landgoed met bosgebieden en hierin centraal liggend een cultuurhistorisch dorp met een ongelofelijk verhaal. We willen de kenmerken die deze landschappen maken graag behouden en versterken samen met andere functies die plaatsvinden. Wonen, landbouw, natuur, duurzame energieontwikkeling en recreatie zijn hiervan de belangrijksten.

Een aantal inwoners van Willemsoord heeft samen met de Stichting Duurzaam Willemsoord, gemeente Steenwijkerland, Landschap Overijssel en de provincie Overijssel in 2019 gezocht naar manieren om dit landschap in de toekomst ook daadwerkelijk in stand te houden. De landschapselementen vormen de verbindende schakel of kader waarbinnen deze activiteiten plaats vinden. Wij willen inwoners daarom ook vragen en stimuleren om samen het landschap in stand te houden.

Meertje bij Hoeve Amsterdam

In stand houden van het landschap

Op je eigen erf

Voor alle erven in het buitengebied is er de mogelijkheid om structuurelementen op het erf aan te leggen of te herstellen. Dit zijn bijvoorbeeld heggen en hagen, fruitbomen of een poel. Hiervoor is gekozen omdat wij de structuur van met name kolonieerven in Willemsoord dusdanig belangrijk vinden dat we hier een eenmalige bijdragen voor willen geven. 90% van de kosten hiervoor wordt vergoed. In de praktijk betekent dat dat het plantmateriaal en ander materiaal wordt vergoed, en dat u zelf de bomen of hagen aanplant. Belangrijk is wel dat de soorten planten passend zijn in de omgeving. Het beheer van deze elementen op het erf wordt door u zelf uitgevoerd.

Aanleg en herstel van landschappelijke structuren en elementen

Voor alle andere landschapselementen in Willemsoord en omgeving is deze vergoeding ook beschikbaar. Aangezien het hierbij vaak om andere werkzaamheden gaat dan op het erf kan hier de 10% die niet wordt vergoed in eigen werk worden bijgedragen, of door een financiële bijdrage. Voor deze elementen is er wel een voorwaarde dat er een overeenkomst wordt aangegaan voor het langjarig beheer zodat deze ook in de toekomst behouden blijven.

Langjarig beheren van landschappelijke elementen

Voor alle landschappelijke elementen kan een beheerovereenkomst met de stichting Duurzaam Willemsoord worden aangegaan. Voor dit beheer zijn een aantal opties. Er kan een overeenkomst worden aangegaan waarbij een deel van de kosten wordt vergoed. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt 15 jaar. U kunt dit werk zelf uitvoeren of laten doen door een aannemer.

Een andere mogelijkheid is om het beheer door een vrijwilligersgroep van de stichting te laten uitvoeren. Hierbij moeten de werkzaamheden wel geschikt zijn om door vrijwilligers te laten uitvoeren. (er wordt nog gezocht naar vrijwilligers)

Op dit moment is 50% van de vergoedingen geregeld. We zoeken nog naar andere vormen van financiering.

Wat zoeken wij?

Tijd

Wij vragen de tijd van mensen. Voor verschillende werkzaamheden worden vrijwilligers gezocht. Het gaat om vrijwilligers die handwerkzaamheden kunnen en willen uitvoeren. Een aantal keer per jaar kan er gewerkt worden in het landschap aan houtwallen, houtsingels, hakhoutbosjes, boomgaarden of andere elementen. Wanneer dit nodig is kan er ook een cursus worden gegeven.

Ook zijn wij op zoek naar organisatietalent. Vanuit de stichting Duurzaam Willemsoord wordt dit geregeld, maar hierbij is alle hulp welkom.

Tot slot zoeken wij naar vrijwilligers met inhoudelijke kennis die mensen willen adviseren over het aanleg, herstel en onderhoud van de landschappelijke elementen.

Locaties

Wij zoeken locaties voor het aanleggen, herstellen en beheren van elementen. Dit geld voor zowel erven als landschappelijke elementen.

Bent u dus toe aan een nieuwe haag, of komt u niet toe aan het beheer van de houtwal, dan bieden wij u de mogelijkheid om deel te nemen.

Geld

Voor het beheer van de landschappelijke elementen is 50% van de financiering geregeld. Ons streven is echter om dit binnen 5 jaar naar 80% te verhogen

Recente nieuwsberichten

Doorkijkje in de Paasloregel

Aanmelden

Geïnteresseerd of advies nodig?

Aanmelden kan onderaan deze pagina. Of neem contact op met de stichting Duurzaam Willemsoord.

Aanmelden

Aanmeld-opties

Stichting Duurzaam Willemsoord
Steenwijkerweg 146
8397 LH De Blesse

KvK 72786809
info@duurzaamwillemsoord.nl

Willemsoord
Energieneutraal
Duurzaam
Landschap