Streekeigen landschapsbeheer: Willemsoord doet mee

door | 10 mrt 2020 | Geen categorie, Landschapsbeheer

Op diverse plaatsen in Overijssel bekommeren inwoners zich om het landschap. Ze planten bijvoorbeeld streekeigen planten of plegen onderhoud aan…

Op diverse plaatsen in Overijssel bekommeren inwoners zich om het landschap. Ze planten bijvoorbeeld streekeigen planten of plegen onderhoud aan houtwallen en hakhoutbosjes. Dat willen we ook in Willemsoord gaan doen. U heeft daarover kunnen lezen in het magazine Buitengewoon Willemsoord.  Deze uitgave was voor de leden van de Provinciale Staten in Overijssel reden om op bezoek te komen om met elkaar te praten over het landschapsbeheer.

De ontstaansgeschiedenis van Willemsoord zien we terug in het ons omringende landschap. Het is een gevarieerd kolonielandschap waarin veel te beleven valt. Dat laten de artikelen in het magazine ook zien. Nogal wat mensen zien de waarde van dit landschap, voelen zich erbij betrokken en beschouwen zich mede-eigenaar. En zijn dus bereid om dit landschap in stand te houden en te versterken. In onze provinicie zijn maar liefst zeven plaatsen, waaronder Staphorst en Markelo, waar mensen dit op diverse manieren doen. Willemsoord is ook van de partij. Allemaal onder de noemer: streekeigen landschapsbeheer.

Meer dan kolonielandschap
Randy Leeper, betrokken bij Duurzaam Willemsoord, gaf tijdens het bezoek een toelichting over Willemsoord. “We hebben voor het magazine niet alleen naar het kolonielandschap gekeken maar bewust ook buiten ons dorp, waar jaren geleden een kampenlandschap is ontstaan en heide-ontginningen hebben plaatsgevonden. Ook dat heeft het aangezicht van ons landschap bepaald. We zien nog steeds elementen uit die tijd terug in ons landschap.”

Reconstructie Steenwijkerweg
Kenmerkend voor Willemsoord zijn de kruising en de rechte lanen, waar vroeger de koloniehuisjes hebben gestaan. Maar Randy wees erop dat de reconstructie van de Steenwijkerweg, waar straks binnen de bebouwde kom klinkers komen, ook het aangezicht van ons dorp bepaalt. “Het geeft meer een dorpsbeeld en zorgt voor veiligheid.”

Enthousiasme
In ons dorp is zeker animo voor groene erven en streekeigen planten. Bij een eerdere actie vanuit Dorpsbelang was er al belangstelling voor beukenhagen en fruitbomen. Het is nu de kunst om samen en met professionele ondersteuning verder aan de slag te gaan. Er zijn zo’n twintig aanvragen binnengekomen voor advies en hulp bij het onderhoud of aanleg van een houtwal, boomgaard of poel.

Lees hier het magazine Buitengewoon Willemsoord: Buitengewoon Willemsoord

Gerelateerde berichten