Samen optrekken voor behoud van het landschap

door | 30 mrt 2020 | Landschapsbeheer

Het lentenummer van het blad van Landschap Overijssel besteedt aandacht aan onze pilot over het langdurig landschapsbeheer. Willemsoord is een…

Het lentenummer van het blad van Landschap Overijssel besteedt aandacht aan onze pilot over het langdurig landschapsbeheer. Willemsoord is een van de zeven gebieden in Overijssel die hieraan meedoet. Samen trekken we op om het landschap te beheren en te onderhouden. Randy Leeper, vrijwilliger van Duurzaam Willemsoord, is betrokken bij de pilot en geeft in het artikel tekst en uitleg.

Randy vertelt dat Willemsoord enthousiaste inwoners heeft die de karakteristieke elementen van het landschap willen helpen versterken. Hij benadrukt het een bijzondere pilot is, omdat deze een looptijd heeft van vijftien jaar en dat het is opgepakt door de stichting Duurzaam Willemsoord, omdat het prima past binnen zijn doelstellingen.

Bidbook
Er is eerst een zogeheten bidbook gemaakt, om de beschikbare subsidie aan te vragen. Daarin staat beschreven hoe de inwoners denken het langjarig beheer van bijvoorbeeld de houtwallen, singels, meidoornhagen, boomgaarden, kleine bosjes, sloten en poelen denken te onderhouden. En gelukkig hebben zich genoeg mensen aangemeld om mee te denken en mee te doen in een werkgroep.

Hoe gaat het nu verder?
Voor alle erven in de buitengebieden is het mogelijk tegen een kleine vergoeding structuurelementen aan te leggen of te herstellen, bijvoorbeeld een haag, fruitbomen of een poel. Voor alle landschappelijke elementen kunnen inwoners een langdurige beheersovereenkomst met Duurzaam Willemsoord afsluiten, voor de duur van vijftien jaar waarbij een deel van de kosten wordt vergoed. Een aantal inwoners heeft zich hiervoor al aangemeld. Ze kunnen dit werk zelf uitvoeren of laten doen.

Lees hier het volledige artikel.

Gerelateerde berichten