Magazine Buitengewoon Willemsoord gepresenteerd

door | 20 nov 2019 | Landschapsbeheer

In een bomvol café De Steen is donderdag 14 november j.l het eerste exemplaar van het magazine ‘Buitengewoon Willemsoord’ overhandigd…

In een bomvol café De Steen is donderdag 14 november j.l het eerste exemplaar van het magazine ‘Buitengewoon Willemsoord’ overhandigd aan wethouder Marcel Scheringa van Steenwijkerland. In dit magazine staan informatieve artikelen over de ontstaansgeschiedenis van ons dorp en ons bijzondere landschap. Het bevat daarnaast een aantal interviews met bewoners die vertellen hoe zij het landschap ervaren. Deze informatie-avond, een initiatief van Duurzaam Willemsoord, stond in het teken van landschapsbeheer. De bedoeling is om samen met de bewoners van Willemsoord het landschap te behouden en te herstellen.

“Willemsoord is een bijzonder dorp met een unieke geschiedenis. Veel mensen kennen ongetwijfeld het verhaal van de kolonie. Onze ontstaansgeschiedenis zien we vandaag de dag nog terug in het landschap in en rond Willemsoord. Ons dorp heeft specifieke kenmerken, denk aan de kruising bij cafe De Steen en de kaarsrechte wegen, zoals de Koningin Wilhelminalaan en de Paasloregel, waar vroeger de koloniehuisjes strak in het gelid hebben gestaan”, zei Volkert Roos, voorzitter van Duurzaam Willemsoord.
Maar lang niet iedereen weet dat ons landschap ook opmerkelijk is omdat het laat zien wat zich hier honderden jaren geleden, in de IJstijd, heeft afgespeeld. In het magazine wordt daarover uitleg gegeven. “Ons landschap kent variatie: akkerbouw, vooral met aardappels, melkveeteelt, weinig kippen- en varkensstallen, afgewisseld met bos, grote vlakten van ooit ontgonnen heidevelden, open graslanden, houtwallen en singels. Het is kleinschalig én grootschalig.”

Landschap zelf beheren
Volkert benadrukte dat Duurzaam Willemsoord het belangrijk vindt om ons landschap in stand te houden en te verbeteren. “Niet alleen om er zelf met plezier in te wonen, te werken en te ontspannen, maar ook voor onze volgende generatie. Een plezierige leefomgeving is ook belangrijk voor onze gezondheid. We willen de kenmerken van ons landschap graag behouden en versterken, samen met andere functies die plaatsvinden. Denk aan wonen, landbouw, natuur, duurzame energieontwikkeling en recreatie. Dat willen we samen met u doen. Dat kan door zelf het beheer ter hand te nemen. Toen we deze kans kregen van het Landschap Overijssel, hebben we die uitdaging graag opgepakt, omdat het past bij de doelen van Duurzaam Willemsoord.” Een werkgroep met enthousiaste inwoners, met ondersteuning van Geert Schoenmakers van Landschap Overijssel, is gaan nadenken over de mogelijkheden.

Mooi initiatief
Ook de andere sprekers spraken lovende woorden over ons bijzondere landschap, over de diverse typen landschappen en elementen als houtwallen, singels, en poelen. Marcel Scheringa: “Het feit dat u met zoveel mensen vanavond hier bent, geeft aan dat u het belangrijk vindt dat dit landschap in stand wordt gehouden. Ik ben dan ook blij met dit initiatief, dat bewoners zelf het beheer willen gaan doen. Er zijn ook veel particuliere eigenaren, met wie we als gemeente willen samenwerken.”
Geert Schoenmakers benadrukte dat het goed is om zelf na te denken over wat we willen met het landschap. “We moeten zuinig zijn op wat we hebben.” Hij gaf aan de hand van veel foto’s uitleg wat we in en rond Willemsoord aantreffen. En hoe belangrijk het landschap is voor de diverse soorten planten en dieren, de biodiversiteit. Ook daarover vind je informatie in het magazine dat huis-aan-huis wordt bezorgd.

Word Makker van een akker
Ook een ander initiatief, deze keer van de Stichting Weldadig Oord, kwam ter sprake. Het gaat om ‘Een makker voor een akker’. Bob Tasma: “Hierbij wordt geprobeerd om samen de kleinschalige akkerstructuur met oude gewassen weer terug te brengen in het landschap. Door makker te worden draag je financieel bij, geef je ondersteuning in tijd of je stelt grond beschikbaar. Hoe meer makkers er meedoen, hoe meer biodiversiteit we krijgen en hoe aantrekkelijker het landschap wordt!” Het zou mooi zijn als we in Willemsoord ook makkers krijgen.

Wat kun je zelf doen op je eigen erf?
Duurzaam Willemsoord heeft voor het landschapsbeheer subsidiie gekregen van de provincie. Wat houdt het in, als inwoners zelf gezamenlijk het landschap gaan beheren? “Er is een aantal mogelijkheden. De provincie heeft wel als voorwaarde gesteld dat je alleen in aanmerking komt voor subsidie als je buiten de bebouwde kom woont”, aldus Randy Leeper.
Op je eigen erf kun je wat doen. Wil je bijvoorbeeld advies over de inrichting van je erf? Wil je onderhoud plegen in je boomgaard of er een aanleggen? Of wil je een haag vervangen of aanleggen? Je kunt dan in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage in de kosten (90%). In de praktijk betekent het dat het plantmateriaal wordt vergoed en dat je zelf de bomen of hagen aanplant. Belangrijk is wel dat de soorten planten passen in de omgeving.

Herstel landschappelijke structuren
Er is ook een vergoeding beschikbaar voor andere landschapselementen in en rond Willemsoord, denk aan houtwallen en singels. Hiervoor kun je als eigenaar een overeenkomst aangaan voor langjarig beheer. Ook de aanleg van een bloemenweide of akkerrand behoort tot de mogelijkheden.
In het magazine (op pagina 33 ) staat beschreven wat er allemaal mogelijk is. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, totdat de pot leeg is natuurlijk. Er is geen sluitingstermijn.

Vrijwilligers gezocht!
Duurzaam Willemsoord ziekt mensen die mee willen denken en tijd hebben. Maar ook locaties voor het aanleggen, herstellen of beheren van elementen.
Geïnteresseerd of advies nodig? Meld je aan als vrijwilliger!

Verder lezen?
Artikel uit NRC Handelsblad: Het landschap is nog te redden

Tekst: Corina de Feijter

Gerelateerde berichten