Eind mei start de bouw van het zonnepark “De Ronde Blesse”

door | 14 mrt 2024 | Geen categorie

Zoals het er nu naar uitziet, wordt eind mei begonnen met de bouw van het zonnepark. Volgens de planning zal…

Zoals het er nu naar uitziet, wordt eind mei begonnen met de bouw van het zonnepark. Volgens de planning zal het park eind van dit jaar worden opgeleverd. Daarna zal de exploitatie beginnen. Momenteel vinden er diverse werkzaamheden plaats, ter voorbereiding van de feitelijke bouw van het park. Omwonenden zijn via een brief uitvoerig geïnformeerd over de werkzaamheden en wat er gedaan wordt om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatiebijeenkomst
In de tweede helft van mei komt er een informatieavond in de Helenahoeve, waar uitleg zal worden gegeven over onder meer het bouwproces, de capaciteit van het park en de landschappelijke inpassing. Het bestuur kan u dan ook meer vertellen over de exploitatie van het park en de wijze waarop de inwoners van Willemsoord kunnen delen in de opbrengsten van het park. U kunt binnenkort een uitnodiging voor deze bijeenkomst verwachten.

Perceel erbij
Het bestuur van Duurzaam Willemsoord heeft onlangs een stuk land erbij gekocht, gelegen naast het perceel van 1,5 ha aan de KW-laan dat al in eigendom is. Het werd te koop aangeboden, vandaar dat het bestuur deze kans niet heeft laten lopen.
Beide percelen vormen samen een voormalig kolonie-erf. Er schijnen zelfs nog de funderingen te liggen van een koloniehuisje. Dit jaar wordt het voorlopig ingezaaid met boekweit.

Bestemming
Over de toekomstige bestemming wordt nog nagedacht. Het bestuur verkent de mogelijkheden voor een duurzame tuinderij. Het zal een bestemming moeten krijgen waar duurzaamheid en natuur de overhand hebben. Een werkgroep heeft onder de bewoners uitgevraagd of er ideeën zijn, maar daar is niets uitgekomen. Binnenkort komt de werkgroep weer bij elkaar.

Subsidie landschapsbeheer
Duurzaam Willemsoord heeft subsidie gekregen om het landschap te beheren en voor alle erven in het buitengebied van Willemsoord landschappelijke elementen op het erf aan te leggen of te herstellen. Bewoners die buiten de bebouwde kom wonen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen.  Het gaat om het aanleggen van (wilde) hagen, fruitbomen en enkele poelen. U kunt dit jaar ook weer subsidie aanvragen. Stuur dan een mail naar info@duurzaamwillemsoord.nl

Gerelateerde berichten