Elektrische deelauto genomineerd voor Kern met Pit 2021

door | 21 dec 2020 | Geen categorie

Duurzaam Willemsoord werkt aan een plan voor een elektrische deelauto. De bedoeling is dat er in Kolonie III een elektrische…

Duurzaam Willemsoord werkt aan een plan voor een elektrische deelauto. De bedoeling is dat er in Kolonie III een elektrische deelauto komt waar alle inwoners gebruik van kunnen maken. Ook de gemeente denkt mee over dit plan en wil de laadpaal financieren. Het plan is genomineerd voor de Kern met Pit 2021.

Van de 36 ingeschreven projecten in de provincie Overijssel zijn er 15 geselecteerd, waaronder dus de elektrische deelauto.

Bereikbaarheid
Willemsoord is een mooi dorp om te wonen en ook de omgeving heeft veel te bieden. Er komen nieuwe woningen, er is een lagere school en daardoor is het dorp aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich te vestigen.

‘Aandachtspunt is de bereikbaarheid, het gebied is zeer matig bereikbaar met het openbaar vervoer en door het ontbreken van faciliteiten zijn veel bewoners aangewezen op de omliggende steden. Met als gevolg veel verkeersbewegingen. Hierdoor zien we dat het aantal huishoudens dat over twee auto’s beschikt hoog ligt. Dit brengt een aantal problemen met zich mee: inwoners die aangewezen zijn op openbaar vervoer zijn weinig zelfredzaam of zeer beperkt in hun bewegingsmogelijkheden. Parkeerproblemen zorgen voor volle en onoverzichtelijke straten, waardoor het dorp minder aantrekkelijk voor jongeren en jonge gezinnen wordt’, verklaart Arjan Stroeve, bestuurslid van Duurzaam Willemsoord.

Stroeve wijst erop dat er ook sprake is van kapitaalvernietiging, aangezien de tweede auto 98% van de tijd stil staat. Het gaat vaak ook om oudere en dus auto’s de meer vervuilend zijn.

Duurzaam Willemsoord heeft het initiatief genomen tot de elektrische deelauto, omdat het de leefomgeving van het dorp verbetert. Het leidt tot minder vervuilende auto’s en de inwoners worden zelfredzamer.

Gerelateerde berichten