Vijf veelgestelde vragen over zonnepark de Ronde Blesse

door | 30 jul 2020 | Geen categorie

Hier vind je het antwoord op een aantal vaak gestelde vragen. Waarom leggen we zonnepanelen niet eerst op daken? Dat…

Hier vind je het antwoord op een aantal vaak gestelde vragen.

Waarom leggen we zonnepanelen niet eerst op daken?
Dat is ook zeker een mogelijkheid, maar niet elke eigenaar van een dak gaat daarmee akkoord. Daar komt bij dat niet elk dak geschikt is voor zonnepanelen. Een dak moet ongeveer gericht zijn op het zuiden. We constateren ook dat veel dakconstructies het vaak niet toelaten de zware zonnepanelen te dragen.
Er is nog een aantal andere factoren waarmee we rekening moeten houden. Het aansluitpunt voor de opgewekte stroom moet niet te ver van het dak zijn, want anders lopen de exploitatiekosten te veel op. De verzekering van het onroerend goed moet akkoord zijn. En eventueel moet de bank akkoord geven, omdat het onderpand belast wordt met een huurcontract.
Onderzoeken wijzen uit dat er zoveel duurzaam opgewekte energie nodig is dat alleen de daken niet genoeg zullen zijn om de afgesproken doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Zonnepanelen elders (op land) zullen ook altijd nodig zijn.

Waarom wordt het zonnepark aangelegd op landbouwgrond?
De zonnepanelen komen op grond met de bestemming agrarisch. Deze bestemming verandert niet. Er is voor een periode van 25 jaar toestemming gegeven om op deze grond zonnepanelen te installeren. Daarna is de grond weer beschikbaar voor landbouw. Wel is duidelijk dat er gedurende lange tijd geen mest of bestrijdingsmiddelen gebruikt zullen worden. Dat is dus juist winst voor de natuur.

Past het park binnen de doelstellingen van Duurzaam Willemsoord?
Doelstelling van Duurzaam Willemsoord is om Willemsoord energieneutraal en duurzaam (in de brede zin van het woord) te maken. Door de ontwikkeling van het park denkt het bestuur deze doelstelling een beetje te kunnen realiseren. Door de afspraken die wij met de initiatiefnemer Jeroen Deddens hebben gemaakt, kunnen we verder met deze plannen.

Naast energie heeft Duurzaam Willemsoord de verantwoording op zich genomen het landschapsbeheer in Willemsoord en omgeving een impuls te geven. Daar krijgen we subsidie voor. Door het verbreden van singels en houtwallen, het aanleggen van fiets- en wandelpaden in het zonnepark en het zaaien van bloemen verhogen wij de natuurwaarden in het gebied.
Ook krijgen wij de beschikking over anderhalve hectare aan de Koningin Wilhelmina laan. Deze grond kunnen we samen met de bewoners inrichten met respect voor de doelstellingen van Duurzaam Willemsoord en het landschapsbeheer.

Waarom vindt de informatieavond plaats op 4 augustus?
Deze datum heeft zeker ook niet de voorkeur van het bestuur van Duurzaam Willemsoord, maar is ingegeven door de procedure van de gemeente. Voor 18 augustus kunnen mensen hun zienswijze indienen bij de gemeente. Om bewoners voor die tijd de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en informatie in te winnen, hebben we deze datum gekozen. Dan heeft degene die dat wil nog ruim de tijd voor het formuleren en indienen van een zienswijze.

Hoe heeft Duurzaam Willemsoord tot nu toe gecommuniceerd met de bewoners over de plannen voor het zonnepark?
Duurzaam Willemsoord heeft twee avonden gehouden in het MFC waarin het plan zonnepark (mede) is toegelicht. In de dorpskrant Spuit elf is geregeld erover geschreven. Ook zijn er artikelen verschenen in de Steenwijker Courant en heeft TV Oost een reportage gemaakt over het zonnepark.

Direct omwonenden hebben twee jaar geleden een bezoek gehad van een van de bestuursleden van Duurzaam Willemsoord, met als doel het inventariseren van eventuele vragen en het geven van uitleg over het zonnepark aan de hand van een kaart. Afgesproken is dat deze bewoners een brief zouden krijgen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Door het voorgenomen besluit van de gemeenteraad heeft Duurzaam Willemsoord gemeend de brief te moeten sturen.

Op Facebook is een bericht geplaatst over de informatiebijeenkomst en dit bericht is gepromoot. De huis-aan-huis editie van de Steenwijker Courant heeft in de week voorafgaand aan de bijeenkomst een bericht hierover gepubliceerd. Op de website van Duurzaam Willemsoord is de informatieavond van 4 augustus ook aangekondigd.

 

Gerelateerde berichten