Zonneweide Willemsoord

Het bestuur van Duurzaam Willemsoord zet zich de afgelopen jaren in voor de aanleg van een zonneweide ter grootte van 2 ha, samen met initiatiefnemer Jeroen Deddens. Stroom uit zonnecellen is namelijk een van de manieren om ons dorp duurzamer te maken, een van de doelstellingen van Duurzaam Willemsoord. De zonneweide komt aan de Koningin Wilhelminalaan. Alle omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd door het bestuur.

De gemeenteraad heeft eind 2020 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Inwoners profiteren
Een deel van de opbrengst van de zonneweide komt ten goed aan het dorp. Hiervoor is de Energiecoöperatie Willemsoord opgericht.
De inwoners krijgen ook een perceel aan de Koningin Wilhelminalaan dat zij zelf mogen invullen. Daar zijn al allerlei ideeën voor.

Het bestuur van Duurzaam Willemsoord is eind 2021 bij de notaris geweest voor een eerste aanzet tot een overeenkomst met de initiatiefnemer van het zonnepark over het vestigen van het opstalrecht voor de twee ha aan de Koningin Wilhelminalaan waar het zonnepark komt.

Het bestuur verkent de mogelijkheden voor de aankoop van een ander perceel aan de Koningin Wilhelminalaan ter grootte van 1,5 ha.

Subsidie
Op 25 oktober 2021. heeft de initiatiefnemer van het zonnepark mede namens het bestuur van Duurzaam Willemsoord de aanvraag ingediend voor de SDE++ subsidie die komt vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie.

Bekijk hier de pdf van de kaart van de zonneweide.